Här presenterar vi löpande de mest intressanta nyheterna för dig som vill göra en riktigt genomtänkt och bra bostadsaffär

ARTIKEL! Kraftiga avgiftsökningar stundar för högt skuldsatta bostadsrättsföreningar

Enligt kreditupplysningsföretaget UC

( i kronor ja, men i % så ökar det nog lika för alla. Men det går att hantera med en genomtänkt och bra ekonomistyrning. Se mer på fastitia.se)

Kan bostadsmarknaden som värdeskapare i våra plånböcker vara över nu och att den istället börjar försämra din ekonomi?

Kontakta Fastitia så hjälper vi er bostadsrättsförening att minska risken för fallande marknadsvärden

ARTIKEL!

Bedömning av ekonomin i en bostadsrättsförening

Gör din egen riskanalys GRATIS av en bostadsrättsförening på Boanalys

BOANALYS kan du själv GRATIS göra en bra riskanalys en viss bostadsrättsföreningens ekonomiska utveckling

NYHET! Stora brister i information från styrelser skapar stort missnöje och osäkerhet hos bostadsrättsägare

Kontakta Fastitia så hjälper vi er bostadsrättsförening att förbättra informationen till alla era intressentgrupper

NYHET! Nya krav från årsskiftet om vad som gäller vid upplåtelse av ny bostadsrätt m.m.

Nyhet! En ny dom från Stockholms tingsrätt om felansvaret vid köp av en bostadsrättslägenhet

Se mer om riskanalys på vår tjänst BOANALYS

Analys! Vad gäller vid en ombyggnad av en bostadsrätt? Stadgarna eller krävs det bygglov?

Nyhet! Regeringen presenterar nu sitt förslag till ett helt nytt nationellt register för bostadsrättslägenheter

Nyhet! Fastighetsägarna efterfrågar en ny modell för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar

Nyhet! Lockpriser ett reellt problem som måste lösas. Se FMI:s svar till FRN här. Vad gäller idag?

Nyhet! En helt ny  forskningsrapport från KTH om God Mäklarsed

Nyhet! Regeringen presenterar nu ett förslag om att nu stärka konsumentskyddet vid köp och ägande av bostadsrätt

NYHET! Varför inte starta en helt ny bank med expertkompetens inom värdeskapande när det gäller boende & hyresfastigheter?