Här får du som Fastighetsmäklare olika tips

För hur du går från Köpresan till Kundresan och hur man skapar mervärden i kundens bostadsaffär!  

Mellanman hjälper till att kvalitetsutveckla mäklartjänsten

  • Bostadsrätt
  • Småhus
  • Fritidshus
  • Ägarlägenhet
  • Tomt 
  • Hyreshus (se Comersum.se)

Vi ger mäklare 20 % i provision!

Då du som mäklare ständigt har kommunikation med bostadsrättsföreningars styrelser och andra inom fastighetsbranschen, så erbjuder vi dig 20 % i hittelön (uppdragsförmedling) av vårt arvode vid en genomförd affär i dessa uppdrag i vårt tjänstekoncept Comersum.

-  Konvertering av lokaler & vindar i Brf  -  Ombildning till bostadsrätt - Nybildning av bostadsrättsföreningar -

Kan mäklartjänsten tjänstefieras?

Kan en välutbildad fastighetsmäklare differentiera och utveckla sitt kunderbjudande som mellanman eller är tjänsten för hårt styrd av dagens lagstiftning och alla försök till ökad tjänstefiering är rent kontraproduktiva? 

Kan mäklartjänsten utvecklas?

Ja det tror vi men det kommer då även att involvera förbättringar hos alla aktörer som verkar inom kundens  intressentmodell för att få en ökad samverkan när det gäller dokumentation, information och kommunikation med ökat fokus på kundens värdeskapande process  

Se vår omvärldsanalys och marknadsanalys för mäklare här

Morgondagens mäklartjänst?

Hur tycker du att fastighetsmäklartjänsten skulle se ut om den inte fanns och du fick starta den från början?


Hör gärna av dig med ditt förslag! 

Har du egna förslag för vad du vill se på denna tjänst?