MELLANMAN.SE HJÄLPER DIG ATT SKAPA

DEN GODA BOSTADSAFFÄREN

FRÅN DITT FÖRSTA KÖP TILL DIN SISTA FÖRSÄLJNING

VI FINNS HÄR OCH HJÄLPER DIG I HELA DIN BOSTADSKARRIÄR FÖR ATT DU SKA FÅ

RÄTT KVALITET + RÄTT EKONOMI + RÄTT JURIDIK + RÄTT INFORMATION = RÄTT RESULTAT

MELLANMAN ÖKAR TJÄNSTEFIERINGEN PÅ BOSTADSMARKNADEN FÖR ALLA PARTER

- Mäklare - Jurister - Hantverkare - Byggföretag - Banker - Förvaltare - Utbildare - Myndigheter - 

Nyhet! Lockpriser ett reellt problem som måste lösas. Se FMI:s svar till FRN här. Vad gäller idag?

Nyhet! En helt ny  forskningsrapport från KTH om God Mäklarsed

Nyhet! Regeringen presenterar nu ett förslag om att nu stärka konsumentskyddet vid köp och ägande av bostadsrätt

NYHET! Varför inte starta en helt ny bank med expertkompetens inom värdeskapande när det gäller boende & hyresfastigheter?

Se hur du som säljare kan agera för att göra en riktigt genomtänkt och bra bostadsförsäljning

Se hur du som köpare kan agera för att göra ett riktigt genomtänkt och bra bostadsköp

Som fastighetsmäklare  skapar du ett ökat värde i kundens bostadsaffär genom att agera så här

Välj mellanman.se när du vill se en ökad tjänstefiering!

Vill du veta mer om vad Tjänstefiering innebär för dig? Se då på filmen i knappen här nedan!